Previous Next

Har du frågor?

Föreningen tillhandahåller inte längre något telefonnummer. Kontakta istället JT Fastighetsservice AB som numera har hand om BRF Jaktens felanmälan och tekniska förvaltning.

terese@jtfastighetsservice.se

Expeditionen har öppet måndagar jämna veckor kl 18-19 i föreningslokalen i källaren på Fjärde Tvärgatan snett emot sophuset.

Välkommen!

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PÅ BRYNÄS, ENDAST 2,5 KM FRÅN GÄVLE CENTRUM.

Vi erbjuder bekvämt boende för både ung och gammal i lugnt och trivsamt område med närhet till dagis, skola, livsmedelsbutik och vårdcentral. Asfalterade promenad- och cykelvägar i omgivningen och nära till Gävle centrum och Centralstationen.

Två välskötta fastigheter med totalt 84 lägenheter där fräscha tvättstugor finns i källarvåningen i respektive fastighet.

Till varje lägenhet finns förråd på vindsplan samt matkällare. Garage och motorvärmarplatser finns att hyra samt en föreningslokal.

Aktuellt

Föreningen har anlitat JT Fastighetsservice AB för teknisk förvaltning!

JT Fastighetsservice tar hand om föreningens tekniska förvaltning samt tillhandahåller vicevärd. Behöver man felanmäla någonting ska man även kontakta JT Fastighetsservice istället för föreningen. Klicka här för att läsa mer och se JT Fastighetsservice kontaktuppgifter.


Föreningen har nu Telia öppen fiber och det går att välja bland flera bredbandsleverantörer. Observera att om det inte finns fiberuttag i lägenheten bekostas detta av medlemmen. 

Parkering på innergården - 6 minuter gäller för alla fordon. Tänk på att endast köra på gården för i- och urlastning, samt vänligen håll promenadhastighet för allas trevnad.

 

 

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Jakten förvaltar sedan 1951 fastigheterna Brynäs 66:15 och 66:17 med adresser på Gullregnsgatan 7A-7F respektive Fjärde Tvärgatan 58A-60B på Brynäs i Gävle.

BRF Jakten har stabil ekonomi och låga månadsavgifter i ett område som är centralt och har bra service med affär, dagis och skola inom gångavstånd och cykelavstånd till centrum, högskola och resecentrum.

Tvättstuga med ändamålsenliga maskiner samt tillhörande torkrum och mangelrum finns i respektive fastighet.

Föreningen har ett mindre antal garage och parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar.

I föreningen finns kabel-TV och bredband.

Förutom de 84 lägenheterna finns också 13 lokaler som hyrs ut till företag.

Styrelse

Ordförande: Emil Nyman
Ledamöter: Barbro Odén, Anna Abrahamsson
Suppleanter: Stellan Nilsson, Aron Rosén, Anders Herbertsson

Boendeinformation


Här hittar du nyttig information om ditt boende i BRF Jakten.


BRANDSÄKERHET

Brandvarnaren i lägenheten står du själv för batteribyte i. Se till att ha brandfilt och/eller brandsläckare i din lägenhet. Titta gärna på följande film från FRIS om brandsäkerhet i hemmet: https://vimeo.com/655283092


CYKELFÖRVARING

I bottenvåningen i varje hus finns utrymmen med separat ingång där din lägenhetsnyckel passar. Det finns också flera cykelställ på innergården. Ställ inte cyklar på trottoaren eftersom den behöver vara fri för snöröjning.

FASTIGHETSSKÖTSEL

Detta utförs av ILA Städ- och Fastighetsskötsel AB.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet finns ett vindsförråd, det finns också små förråd i källaren att tillgå.

TV, INTERNET OCH TELEFONI

Föreningen har avtal om TV-utbud via Tele2. Internet kan du beställa via dem, eller via Telia öppen fiber genom bredbandswebben. Om du får problem med ditt nya bredband via fiber, kontakta din leverantör och nämn att felet kan ligga hos Telias Öppen Fiber och att de i andra lägenheter hos oss har behövt konfigurera om sina switchar för att få bredbandet att fungera.
Observera att om det inte finns fiberuttag i lägenheten bekostas detta av medlemmen.

LÄGENHETSBESIKTNING / UNDERHÅLLSARBETEN

Vid uppmaning från föreningen är lägenhetsinnehavaren skyldig att lämna tillträde till lägenheten för utförande av arbeten och besiktning. Se till att ha en dörrnyckel i kedjan i ”tuben” i dörren då det inte finns huvudnyckel som går till lägenhetsdörrarna.

BILPLATSER OCH GARAGE

Föreningen har 19 garage och 15 parkeringsplatser med motorvärmare som hyrs ut. Kontakta styrelsen vid önskemål om bilplatskö.

SÄKERHET OCH NYCKLAR

För att behålla en hög säkerhetsnivå i föreningen är det viktigt att alla följer uppställda regler. Ytterportar är låsta dygnet runt, och öppnas med tagg eller porttelefon.

Efter klockan 22 krävs både tagg och kod för att komma in. Om fel kod slås in tre gånger så spärras taggen – då vänder du dig till LåsCity för att ta bort spärren.

Alla lås är skyddade genom att inga nycklar eller låscylindrar kan tillverkas utan att en beställning hos LåsCity görs av styrelsen. Vid varje lägenhetsöverlåtelse ska lägenhetsnycklar och taggar lämnas på Låscity av säljaren, och hämtas där av köparen efter anmälan från styrelsen Brf Jakten. Säljaren är ansvarig för att antalet nycklar som överlämnas till köparen överensstämmer med det antal som erhållits och tillverkats för lägenheten. Om antalet nycklar inte överensstämmer, är säljaren ansvarig för att byta till en ny låscylinder i föreningens egen låssystem och nödvändigt antal nycklar på egen bekostnad.

SOPHANTERING

Föreningen har följande sopsortering: Hushållssopor, tidningspapper, matavfall samt förpackningar av pappers, plast, glas och metall. Var noga med att sortera rätt eftersom det påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och därmed månadsavgiften.

TRAPPSTÄDNING

Detta uttförs från augusti 2022 av Städtjänst AB.

TVÄTTSTUGOR

I de två fastigheter finns tvättstuga som delas av de boende. Tidsbokning sker med låskolv på bokningstavlan och finns tillgänglig klockan 7–11, 11–15, 15–18, 18–22. Kom ihåg att ta ansvar för städning och städutrustning för allas bekvämlighet. Anmäl omedelbart problem med maskiner till styrelsen.

Ordningsföreskrifter

INRE ORDNINGSREGLER

Underhåll och renoveringar som kan störa grannar får endast ske på följande tider:
Måndag-torsdag kl 8-21, fredag kl 8-18, lördag-söndag kl 9-19.
ALLT arbete med VVS och el ska göras av fackkunnigt företag.
Vid renovering får inga kontakter som tillhör föreningen avlägsnas - detta gäller Ecoguard, Tv-uttag och fiberuttag. 
Ljudvolymen för ljud och TV bör anpassas så att närboende inte störs.
Se till att egna och andras husdjur inte stör och förorenar inom fastigheten.
Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen, detta inkluderar portar och trapphus.


YTTRE ORDNINGSREGLER

Dörrar till entré, källare och vind skall alltid vara stängda. Detta för att förhindra att obehöriga personer vistas i trapphus och andra utrymmen.
Möbler eller sopor får absolut inte placeras i källargångar. Sopor och förpackningar slängs i avsedda kärl i sophus. Övriga grovsopor lämnas in på återvinningscentral.
Hundar skall vara kopplade i området och plockas upp efter.

Utförda arbeten

2022: Iordningställande av två nya uteplatser samt service av lägenhetsfönster.
2021: Underhållsservice av toaletter i samtliga lägenheter.
2019: Installation av temperaturmätning i lägenheterna samt injustering av värmesystemet.
2018: Nytt skalskydd med porttelefoni och taggar.
2018: Målning av källare.
2017: Ny el och belysning i källare och vindsutrymmen.
2015: Underhållsspolning avlopp.
2014: Renovering av tvättstugor.
2012: Byte av källardörrar och garageportar.
2011: Enhetsmätning av el och byte av fönster i samtliga lägenheter.
2006: Byte av yttertak, målning av fasader och trapphus, byte av entré- och lägenhetsdörrar, renovering av balkongplattor, byte av balkongskärmar samt uppförande av nytt sophus med utrymme för sortering.
2003: Renovering av resterande V/A-stammar och badrum samt byte av kulvert mellan fastigheter.
2002: Renovering av en V/A –stammar i samband med vattenskada i 58A och B.
2001: Installation av bredband i fastigheterna.
2000: Renovering av en V/A-stam i samband med vattenskada i 7D.
1998: Uppförande av sophus.
1996: Renovering av balkonger.
1994: Utbyte av elinstallationer i samtliga lägenheter och trapphus.
1994: Byte av ytterfönster.
1988: Installation av Kabel-TV.
1987: Byggnation av garage.
19??: Tilläggsisolering av fasader och vind.

Felanmälan/Jour

FELANMÄLAN GÖRS TILL JT FASTIGHETSSERVICE AB


Felanmälan mellan: 07.30 - 16.00
Telefonnummer kontor/vicevärd: 026-21 48 80
Telefonnummer vicevärd: 070-450 55 46
E-post vicevärd: terese@jtfastighetsservice.se

JOUR TILLHANDHÅLLS AV JT FASTIGHETSSERVICE AB

Jour mellan: 16.00 - 07.00
Telefonnummer Jour: 070-750 11 40

Lediga lokaler

Lokal för kontor och verksamhet: https://www.blocket.se/annons/107553742

Kontors- och lagerlokal: https://www.blocket.se/annons/107927239

Frågor & svar

Här finner du några vanliga frågor som ofta ställs. I första hand hänvisar vi dock till den information som finns i de olika menyerna här på hemsidan, exempelvis ”Föreningen” och ”För boende” samt i dokumenten Ordningsregler och Stadgar längst ned på sidan.

Vart vänder jag min om jag behöver få svar om min avi för månadsavgiften?
Detta sköts av vår ekonomiska förvaltare Castor AB, ring dem på 060-12 80 00.

För att få en garage- eller parkeringsplats, vart vänder jag mig och är det kö till dessa?
Vänd dig till föreningens styrelse för att ställa dig i bilplatskön.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Ja, efter ansökan på särskild blankett längre ned på sidan, kan du få hyra ut i ett år om du exempelvis ska studera eller bo på annan ort en period. Blanketten lämnas till styrelsen som beviljar detta. Vi rekommenderar också att du skriver hyresavtal med din hyresgäst. Brf Jakten tar ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp per år av dig som hyr ut.

Hur gör jag för att få bredbandsuppkoppling och telefoni?

Ring Telia 90 200 eller välj annan leverantör på bredbandswebben för att få bredbandsuppkoppling via fibernätet. Ring Tele2 (fd ComHem) 90 222 för att få bredbandsuppkoppling via koaxialkabel (TV-uttaget).
IP-telefoni kan du få via både Telia och Tele2.

Jag vill bygga om i min lägenhet. Vad behöver jag göra innan jag börjar?

Du vänder dig till bostadsrättsföreningens styrelse med en formell förfrågan (skriftlig med en enklare ritning) om att få göra de åtgärder du tänkt dig. Först efter besked kan du gå vidare med dina ombyggnadsplaner. Inga bärande väggar får rivas eller försvagas.

Jag har fått en vattenskada. Vem åtgärdar vad och vem betalar?

Kontakta omedelbart styrelsen för att säkra att det görs en vattenskaderapport som sedan översänds till föreningens försäkringsbolag med ditt namn och lägenhetsnummer. Därefter kontaktar du föreningens försäkringsbolag, ditt försäkringsbolag avseende hemförsäkringen samt det kollektiva bostadsrättstillägget som finns hos föreningens försäkringsbolag. Därefter skall alla inblandade försäkringsbolag lösa detta sinsemellan. Du kommer att drabbas av kostnader, så du redan nu är förberedd på detta, bl a avskrivningar på ytskikt (åldersavdrag) m m.

Jag har fått en parkeringsbot men jag anser att den är felaktig.

Du vänder dig till Aimo Park för att lösa det med dem.

Infoblad

BRF Jakten Infoblad dec 2022 (PDF) 
BRF Jakten Infoblad maj 2021 (PDF)
BRF Jakten Infoblad december 2019 (PDF)
BRF Jakten Infoblad april 2019 (PDF)
BRF Jakten Infoblad november 2017 (PDF)
BRF Jakten Infoblad mars 2017 (PDF)


Dokument

Årsredovisning 2023 (PDF)
Årsredovisning 2022 (PDF)
Årsredovisning 2021 (PDF)
Ordningsregler (PDF)
Årsredovisning 2020 (PDF)
Energideklaration Gullregnsgatan (PDF)
Energideklaration Fjärde Tvärgatan (PDF)
Stadgar 2018 (PDF)
Ansökan om andrahandsuthyrning (PDF)
Anmälan om autogiro (PDF)

Föreningsinfo

Föreningens fakturadress:

Brf Jakten

c/o Castor Förvaltnings AB

Box 795

851 22 Sundsvall

Föreningens postadress:

Brf Jakten

Gullregnsgatan 7C

802 82 Gävle

Föreningens organisationsnummer:

785000-1434